claymore

13 tekstów – auto­rem jest claymo­re.

Prawda

myślałeś, że jes­tem starsza
zaw­sze byłam sa­mot­nym dzieckiem
z sa­mot­nym uśmie­chem na wargach
uśmie­chem nieprawdy

myślałeś, że możesz mi pomóc
nig­dy nie chciałam li­tości­wych gestów
z li­tościwą epo­peją zbawienia
zakłama­niem ściekającym ci z palców

myślałeś, że jes­tem sobą
tak nap­rawdę już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 3 sierpnia 2010, 15:44

W każdym z nas jest od­ro­bina sza­leństwa, ochrzczo­na nadzieją. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 15 czerwca 2010, 21:29

Nadzieja

jes­tem nikim
na przekór wszystkim
twoim wściekłym wiatrem
ty­siąca za­wie­dzionych mnie
 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 czerwca 2010, 20:20

Desperacja

gdy szep­tem cienie w górze nad głową
trze­potem skrzy­deł wyb­lakłej duszy
uno­sisz ręce by zdu­sić słowo
zas­tygłej pus­tki nikt nie poruszy

gdy dwo­je oczu wpat­rzo­nych w bezsens
wciąż roz­dziele­ni nikt już nie słyszy
próżny­mi dłońmi chwy­tają przestrzeń
dech za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 maja 2010, 20:45

Gwałt na liryce

spa­dają liście stereotypy
sy­pią się w gru­zy bra­my poznania
wiem nie ma miej­sca gdzie mnie usłyszysz
dość już czekania

na twar­dy chod­nik wyw­le­kam oczy
by zjeść iluzję co mnie pożera
bosą fan­tazją przez egzystencję
ból nie umiera

w ziele­ni myśli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 maja 2010, 16:52

Ludzie mają ty­siące ma­sek, pot­wo­ry ty­siące twarzy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 marca 2010, 08:35

Sumienia sumieniom

pow­tarza­cie krzyczy­cie szeptacie
myśli wier­sze zda­nia słowa zakazy
żując w us­tach za­kaza­ny papierek
jak bluźnier­stwa napływają wyrazy

is­tnieje­cie na kar­tce z tektury
treści for­my tyl­ko krzy­ki po nocy
nieudol­nie na­baz­gra­ni w zeszytach
du­ma bro­ni za­wez­wać pomocy

pat­rzcie myślcie szu­kaj­cie od [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 marca 2010, 07:08

Wilk

wiatr zstąpił z nieba
I te­raz biegnie
z roz­wianą grzywą
przez mglis­ty las

na szczy­cie wzgórza
w tra­wie zamiera
na czte­rech łapach
sięgając gwiazd

roz­winąć skrzydła
i w górę frunąc
tam gdzie wyśniony
bez­kres­ny blask

w zaw­rotnym pędzie
chwy­tać samotność
z da­la od ludzi
i zgiełku miast

duszę przepełnia
ra­dość swawola
w żyłach pulsuje
gorąca krew

wol­ność w niewoli
także niewola
wznieś łeb
i poczuj nasz wil­czy zew 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 lutego 2010, 12:10

Tęsknota

Deszcz

Po szybie

Spływa kropla

Po Two­jej twarzy

Płynie

Jeszcze

Czu­je ten ból

Kiedy myślę

Za­mykam oczy

Na moment

Ślepnę

I w ciemności

Wdziera się mój szept

Do łóżka z butami

Pa­kuje się deszcz

Wiem, że spływa po brud­nym chodniku
W mar­twej bra­mie ku­li się zbi­ty pies 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 lutego 2010, 06:26

Za­nim po­wiesz, że nie pot­ra­fisz zaufać, spróbuj zdo­być czy­jeś zaufanie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 lutego 2010, 07:18
claymore

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

claymore

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność